"บริษัทของเรา"

     บริษัทเจซีเจจำกัด เริ่มต้นขึ้นเมื่อ ปี 2523 จากธุรกิจครอบครัว โดยใช้ความเข้าใจและความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลัก ออกแบบและผลิตสินค้าเพื่อตอบโจทย์และความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลักเราสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพสินค้ารวมถึงการผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย แต่ยังคงรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
     
     ตลอดระยะเวลาหลายสิบปี เรามุ่งมั่นพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง ทำให้บริษัทเจซีเจเป็นที่รู้จักและเป็นผู้นำเครื่องใช้พลาสติกจนเป็นหนึ่งในผู้ผลิตชั้นนำในเมืองไทยและส่งออกไปยังต่างประเทศทั่วโลกภายใต้ชื่อ J.C.J และ Double lock แบรนด์ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับ ISO 9001: 2005
Image
Image

"วิสัยทัศน์ของเรา"

     เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้า ทุ่มเทสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ด้วยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมถึงการจัดส่งและการบริการที่เปี่ยมคุณภาพ ภายใต้ระบบบริหารจัดการคุณภาพที่ได้มาตรฐานสากล 

"พันธกิจ"

     ความพึงพอใจของลูกค้า คือ หัวใจแห่งความสำเร็จ และเป็นผู้นำการผลิตที่ยั่งยืน โดยมีพันธกิจในการดูแลพนักงาน ลูกค้าและสังคม

  • จัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพตอบสนองกำลังการผลิตอย่างสม่ำเสมอในราคาที่เป็นธรรม
  • สร้างความมั่นใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยให้กับลูกค้า
  • พัฒนาบุคลากรของบริษัทให้มีศักยภาพและเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา ริเริ่มสร้างสรรค์
  • พัฒนาเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพสูงและตรงตามความต้องการของลูกค้า
  • พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่องค์กรคุณภาพ และรักษาสิ่งแวดล้อม
Image