แสดง:
เรียงลำดับตาม:
กล่องอาหารแก้ว 1931A

ปริมาตร 450 ml
ขนาด 13.7 x 13.7 x 6.9 cm

กล่องอาหารแก้ว 1932A

ปริมาตร 780 ml
ขนาด 15.8 x 15.8 x 7.6 cm

กล่องอาหารแก้ว 1933A

ปริมาตร 1180 ml
ขนาด 18.3 x 18.3 x 8.3 cm

กล่องอาหารแก้ว 1934A

ปริมาตร 380 ml
ขนาด 12.1 x 12.1 x 6.5 cm

กล่องอาหารแก้ว 1935A

ปริมาตร 650 ml
ขนาด 14.1 x 14.1 x 7.1 cm

กล่องอาหารแก้ว 1936A

ปริมาตร 900 ml
ขนาด 16.2 x 16.2 x 7.6 cm

กล่องอาหารแก้ว 1937A

ปริมาตร 450 ml
ขนาด 11.5 x 15.5 x 6.4 cm

กล่องอาหารแก้ว 1938A

ปริมาตร 750 ml
ขนาด 13.5 x 18 x 6.9 cm

กล่องอาหารแก้ว 1939A

ปริมาตร 1250 ml
ขนาด 15.7 x 20.8 x 7.6 cm

กล่องอาหารแก้ว 1940A

ปริมาตร 1650 ml
ขนาด 17.6 x 23.4 x 8.3 cm

กล่องอาหารแก้ว 1941A

ปริมาตร 620 ml
ขนาด 13.5 x 18 x 6.9 cm.
แบ่ง 2 ช่อง

กล่องอาหารแก้ว 1942A

ปริมาตร 1000 ml
ขนาด 15.7 x 20.8 x 7.6 cm.
แบ่ง 2 ช่อง

CONTACT US

บริษัท เจ.ซี.เจ. จำกัด

135/5 หมู่ 3 ซ.กำนันแม้น 18
ถ.เอกชัย แขวงบางขุนเทียน
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร  +662-415-8888
       +662-415-7777

Online:

Email: Online@jcj.co.th 
Tel: +6694-878-8998

Domestic

Email: sales@jcj.co.th
Tel: +6681-615-8886
Line ID: 0816158886

Export

Email: export@jcj.co.th
Tel: +6687-678-8181
Whatapp ID: +66876788181
Line ID: 0876788181

MAP LOCATION