แสดง:
เรียงลำดับตาม:
กล่องข้าวพร้อมช้อนส้อม 1232

ปริมาตร 680 ml
ขนาด 12.9 x 17.4 x 6.1 cm
แบ่ง 2 ช่อง

กล่องข้าวพร้อมช้อนส้อม 1233

ปริมาตร 970 ml
ขนาด 14.3 x 19.3 x 6.6 cm
แบ่ง 2 ช่อง

ลิ้นชัก 3 ชั้น 2523

ขนาด 35.5 x 51.5 x 69 cm

ลิ้นชัก 4 ชั้น 2524

ขนาด 35.5 x 51.5 x 90 cm

ลิ้นชัก 5 ชั้น 2525

ขนาด 35.5 x 51.5 x 110.5 cm

กล่องข้าวพร้อมช้อนส้อม 4605

ปริมาตร 530 ml
ขนาด 18 x 20.7 x 4 cmแบ่ง 2 ช่อง

ลิ้นชัก 3 ชั้น 2533

ขนาด 31.5 x 40.5 x 61 cm

กล่องข้าวพร้อมช้อนส้อม 4606

ปริมาตร 1100 ml
ขนาด 22.5 x 25 x 5 cmแบ่ง 3 ช่อง

ลิ้นชัก 4 ชั้น 2534

ขนาด 31.5 x 40.5 x 79 cm

ลิ้นชัก 5 ชั้น 2535

ขนาด 31.5 x 40.5 x 93 cm

กล่องอาหาร 1431

ปริมาตร 700 ml
ขนาด 7 x 7 x 24 cm

กล่องอาหาร 1432

ปริมาตร 800 ml
ขนาด 10 x 15.1 x 9.3 cm

กล่องอาหาร 1433

ปริมาตร 1200 ml
ขนาด 15 x 20 x 6.5 cm

กล่องอาหาร 1434

ปริมาตร 1800 ml
ขนาด 15 x 20 x 9.2 cm

CONTACT US

บริษัท เจ.ซี.เจ. จำกัด

135/5 หมู่ 3 ซ.กำนันแม้น 18
ถ.เอกชัย แขวงบางขุนเทียน
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร  +662-415-8888
       +662-415-7777

Online:

Email: Online@jcj.co.th 
Tel: +6694-878-8998

Domestic

Email: sales@jcj.co.th
Tel: +6681-615-8886
Line ID: 0816158886

Export

Email: export@jcj.co.th
Tel: +6687-678-8181
Whatapp ID: +66876788181
Line ID: 0876788181

MAP LOCATION