แสดง:
เรียงลำดับตาม:
กล่องอาหาร Ecozen 1911

ปริมาตร 480 ml
ขนาด 13.8 x 13.8 x 7.1 cm

กล่องอาหาร Ecozen 1912

ปริมาตร 750 ml
ขนาด 15.5 x 15.5 x 8.6 cm

กล่องอาหาร Ecozen 1913

ปริมาตร 1150 ml
ขนาด 18 x 18 x 9.6 cm.

กล่องอาหาร Ecozen 1914

ปริมาตร 380 ml
ขนาด 12 x 12 x 7.1 cm

กล่องอาหาร Ecozen 1915

ปริมาตร 650 ml
ขนาด 14.3 x 14.3 x 8.6 cm

กล่องอาหาร Ecozen 1916

ปริมาตร 1000 ml
ขนาด 16.4 x 16.4 x 9.6 cm

กล่องอาหาร Ecozen 1917

ปริมาตร 500 ml
ขนาด 11.5 x 15.5 x 7.1 cm

กล่องอาหาร Ecozen 1918

ปริมาตร 850 ml
ขนาด 13.5 x 18 x 8.6 cm

กล่องอาหาร Ecozen 1919

ปริมาตร 1350 ml
ขนาด 15.8 x 20.8 x 9.6 cm

กล่องอาหาร Ecozen 1920

ปริมาตร 2000 ml
ขนาด 17.5 x 22.5 x 10.5 cm

CONTACT US

บริษัท เจ.ซี.เจ. จำกัด

135/5 หมู่ 3 ซ.กำนันแม้น 18
ถ.เอกชัย แขวงบางขุนเทียน
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร  +662-415-8888
       +662-415-7777

Online:

Email: Online@jcj.co.th 
Tel: +6694-878-8998

Domestic

Email: sales@jcj.co.th
Tel: +6681-615-8886
Line ID: 0816158886

Export

Email: export@jcj.co.th
Tel: +6687-678-8181
Whatapp ID: +66876788181
Line ID: 0876788181

MAP LOCATION