กล่องอาหารแก้ว

แสดง:
เรียงลำดับตาม:
กล่องอาหารแก้ว 1931A

ปริมาตร 450 ml
ขนาด 13.7x13.7x6.9 cm.

กล่องอาหารแก้ว 1932A

ปริมาตร 780 ml
ขนาด 15.8x15.8x7.6 cm.

กล่องอาหารแก้ว 1933A

ปริมาตร 1180 ml
ขนาด 18.3x18.3x8.3 cm.

กล่องอาหารแก้ว 1934A

ปริมาตร 380 ml
ขนาด 12.1x12.1x6.5 cm.

กล่องอาหารแก้ว 1935A

ปริมาตร 650 ml
ขนาด 14.1x14.1x7.1 cm.

กล่องอาหารแก้ว 1936A

ปริมาตร 900 ml
ขนาด 16.2x16.2x7.6 cm.

กล่องอาหารแก้ว 1937A

ปริมาตร 450 ml
ขนาด 11.5x15.5x6.4 cm.

กล่องอาหารแก้ว 1938A

ปริมาตร 750 ml
ขนาด 13.5x18.0x6.9 cm.

กล่องอาหารแก้ว 1939A

ปริมาตร 1250 ml
ขนาด 15.7x20.8x7.6 cm.

กล่องอาหารแก้ว 1940A

ปริมาตร 1650 ml
ขนาด 17.6x23.4x8.3 cm.

กล่องอาหารแก้ว 1941A

ปริมาตร 620 ml
ขนาด 13.5x18.0x6.9 cm.
แบ่ง 2 ช่อง

กล่องอาหารแก้ว 1942A

ปริมาตร 1000 ml
ขนาด 15.7x20.8x7.6 cm.
แบ่ง 2 ช่อง