แสดง:
เรียงลำดับตาม:
กล่องอาหาร Modular 9110

ปริมาตร 320 ml
ขนาด 9.6 x 13.4 x 5.1 cm

กล่องอาหาร Modular 9111

ปริมาตร 230 ml
ขนาด 8.9 x 11.3 x 5.1 cm

กล่องอาหาร Modular 9112

ปริมาตร 530 ml
ขนาด 10.7 x 15.4 x 5.9 cm

กล่องอาหาร Modular 9113

ปริมาตร 1110 ml
ขนาด 13.5 x1 8.7 x 7.5 cm

กล่องอาหาร Modular 9114

ปริมาตร 2000 ml
ขนาด 16 x 21.7 x 9.2 cm

กล่องอาหาร Modular 9115

ปริมาตร 1170 ml
ขนาด 10.7 x 15.4 x 11.6 cm

กล่องอาหาร Modular 9116

ปริมาตร 1780 ml
ขนาด 10.7 x 15.4 x 17.3 cm

กล่องอาหาร Modular 9117

ปริมาตร 2400 ml
ขนาด 13.5 x 18.7 x 14.8 cm

กล่องอาหาร Modular 9118

ปริมาตร 4300 ml
ขนาด 16 x 21.7 x 18.2 cm.

กล่องอาหาร Modular 9120

ปริมาตร 550 ml
ขนาด 13.5 x 13.5 x 6.1 cm

กล่องอาหาร Modular 9121

ปริมาตร 280 ml
ขนาด 10.7 x 10.7 x 5.1 cm

กล่องอาหาร Modular 9122

ปริมาตร 750 ml
ขนาด 13.5 x 13.5 x 7.5 cm

กล่องอาหาร Modular 9123

ปริมาตร 1450 ml
ขนาด 16 x 16 x 9.2 cm

กล่องอาหาร Modular 9124

ปริมาตร 1240 ml
ขนาด 13.5 x 13.5 x 11.6 cm

กล่องอาหาร Modular 9125

ปริมาตร 2500 ml
ขนาด 16 x 16 x 14.8 cm

CONTACT US

บริษัท เจ.ซี.เจ. จำกัด

135/5 หมู่ 3 ซ.กำนันแม้น 18
ถ.เอกชัย แขวงบางขุนเทียน
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร  +662-415-8888
       +662-415-7777

Online:

Email: Online@jcj.co.th 
Tel: +6694-878-8998

Domestic

Email: sales@jcj.co.th
Tel: +6681-615-8886
Line ID: 0816158886

Export

Email: export@jcj.co.th
Tel: +6687-678-8181
Whatapp ID: +66876788181
Line ID: 0876788181

MAP LOCATION