กล่องอาหาร Double Lock

แสดง:
เรียงลำดับตาม:
กล่องอาหาร Modular 9110

ปริมาตร 320 ml
ขนาด 9.6x13.4x5.1 cm

กล่องอาหาร Modular 9111

ปริมาตร 230 ml
ขนาด 8.9x11.3x5.1 cm

กล่องอาหาร Modular 9112

ปริมาตร 530 ml
ขนาด 10.7x15.4x5.9 cm

กล่องอาหาร Modular 9112S

ปริมาตร 530 ml
ขนาด 10.7x15.4x5.9 cm

กล่องอาหาร Modular 9113

ปริมาตร 1110 ml
ขนาด 13.5x18.7x7.5 cm

กล่องอาหาร Modular 9113S

ปริมาตร 1110 ml
ขนาด 13.5x18.7x7.5 cm

กล่องอาหาร Modular 9114

ปริมาตร 2000 ml
ขนาด 16x21.7x9.2 cm

กล่องอาหาร Modular 9114S

ปริมาตร 2000 ml
ขนาด 16x21.7x9.2 cm

กล่องอาหาร Modular 9115

ปริมาตร 1170 ml
ขนาด 10.7x15.4x11.6 cm

กล่องอาหาร Modular 9115S

ปริมาตร 1170 ml
ขนาด 10.7x15.4x11.6 cm

กล่องอาหาร Modular 9116

ปริมาตร 1780 ml
ขนาด 10.7x15.4x17.3 cm

กล่องอาหาร Modular 9116S

ปริมาตร 1780 ml
ขนาด 10.7x15.4x17.3 cm

กล่องอาหาร Modular 9117

ปริมาตร 2400 ml
ขนาด 13.5 x 18.7 x 14.8 cm

กล่องอาหาร Modular 9117S

ปริมาตร 2400ml
ขนาด 13.5 x 18.7 x 14.8 cm.

กล่องอาหาร Modular 9118

ปริมาตร 4300 ml
ขนาด 16x21.7x18.2 cm.