กล่องข้าว

แสดง:
เรียงลำดับตาม:
กล่องข้าวพร้อมช้อนส้อม 1232

ปริมาตร 680 ml
ขนาด 12.9x17.4x6.1 cm

กล่องข้าวพร้อมช้อนส้อม 1233

ปริมาตร 970 ml
ขนาด 14.3x19.3x6.6 cm

กล่องข้าว 2 ชั้น พร้อมช้อนส้อม 1371

ปริมาตร 1080 ml
ขนาด 15.9x15.9x7 cm

กล่องข้าว 2 ชั้น พร้อมช้อนส้อม 1372

ปริมาตร 930 ml
ขนาด 12.6x17.6x7.1 cm

กล่องข้าวพร้อมช้อนส้อม 4605

ขนาด 20.7x18x4 cm
แบ่ง 2 ช่อง

กล่องข้าวพร้อมช้อนส้อม 4606

ขนาด 25x22.5x5 cm
แบ่ง 3 ช่อง

กล่องข้าวพร้อมช้อนส้อม 1236

ปริมาตร 800 ml
ขนาด 11.5x18x6.5 cm

แบ่ง 2 ช่อง

กล่องข้าวพร้อมช้อนส้อม 1237

ปริมาตร 1000 ml
ขนาด 13.5x18x6 cm

แบ่ง 2 ช่อง

กล่องข้าวพร้อมช้อนส้อม 1238

ปริมาตร 850 ml
ขนาด 12x18.1x6 cm

แบ่ง 2 ช่อง

กล่องข้าวพร้อมช้อนส้อม 1239

ปริมาตร 1200 ml
ขนาด 14.2x20.6x7.8 cm

แบ่ง 2 ช่อง

กล่องข้าว 9112-2

ปริมาตร 530 ml
ขนาด 10.7x15.4x5.9 cm

แบ่ง 2 ช่อง

กล่องข้าวพร้อมช้อนส้อม 9213-2

ปริมาตร 800 ml
ขนาด 13.5x18.7x6 cm

แบ่ง 2 ช่อง

กล่องข้าวพร้อมช้อนส้อม 9313

ปริมาตร 750 ml
ขนาด 13.5x18.7x6 cm

แบ่ง 2 ช่อง

กล่องข้าวพร้อมช้อนส้อม 9323-1

ปริมาตร 870 ml
ขนาด 16x16x6.1 cm

แบ่ง 2 ช่อง

กล่องข้าวพร้อมช้อนส้อม 9323-2

ปริมาตร 870 ml
ขนาด 16x16x6.1 cm

แบ่ง 2 ช่อง