แสดง:
เรียงลำดับตาม:
ตะกร้าผ้า 1134

ขนาด 26 x2 9.5 x 26 cm

ตะกร้าผ้า 1135

ขนาด 33.5x33.5x32 cm

ตะกร้าผ้า 1154

ขนาด 33.5 x 33.5 x 32 cm

ตะกร้าผ้า 1158

ขนาด 32 x 44 x 44.5 cm

ตะกร้าผ้า 1159

ขนาด 41 x 51 x 40 cm

ตะกร้าผ้า 2157

ขนาด 41 x6 1.5 x 25 cm

ตะกร้าผ้า 2158

ขนาด 41.5 x 52 x 41.8 cm

ตะกร้าผ้า 4211

ขนาด 32.5 x 46 x 37.5 cm

ตะกร้าผ้า 4226

ขนาด 35.8 x 46.7 x 23.2 cm

ตะกร้าผ้า 4227

ขนาด 43.3 x 58.6 x 27.6 cm

ตะกร้าผ้า 4228

ขนาด 40 x 57.6 x 44.7 cm

ตะกร้าผ้า 4238

ขนาด 44.2 x 64.3 x 23.2 cm

CONTACT US

บริษัท เจ.ซี.เจ. จำกัด

135/5 หมู่ 3 ซ.กำนันแม้น 18
ถ.เอกชัย แขวงบางขุนเทียน
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร  +662-415-8888
       +662-415-7777

Online:

Email: Online@jcj.co.th 
Tel: +6694-878-8998

Domestic

Email: sales@jcj.co.th
Tel: +6681-615-8886
Line ID: 0816158886

Export

Email: export@jcj.co.th
Tel: +6687-678-8181
Whatapp ID: +66876788181
Line ID: 0876788181

MAP LOCATION