ลิ้นชัก

แสดง:
เรียงลำดับตาม:
ลิ้นชัก 3 ชั้น 2533

ขนาด 31.5x40.5x61 cm

ลิ้นชัก 4 ชั้น 2534

ขนาด 31.5x40.5x78.5 cm

ลิ้นชัก 5 ชั้น 2535

ขนาด 32x40.5x93 cm

ลิ้นชัก 3 ชั้น 2523

ขนาด 35.5x51.5x69 cm

ลิ้นชัก 4 ชั้น 2524

ขนาด 35.5x51.5x90 cm

ลิ้นชัก 5 ชั้น 2525

ขนาด 35.5x51.5x110.5 cm