แสดง:
เรียงลำดับตาม:
ขวดโหลสุญญากาศพร้อมช้อน 1351

ปริมาตร 265 ml
ขนาด 8.7 x 8.7 x 7 cm

ขวดโหลสุญญากาศพร้อมช้อน 1352

ปริมาตร 450 ml
ขนาด 10.4 x 10.4 x 7.8 cm

ขวดโหลสุญญากาศพร้อมช้อน 1353

ปริมาตร 710 ml
ขนาด 12.2 x 12.2 x 9 cm

ขวดโหลสุญญากาศพร้อมช้อน 1354

ปริมาตร 470 ml
ขนาด 8.7 x 8.7 x 12 cm

ขวดโหลสุญญากาศพร้อมช้อน 1355

ปริมาตร 820 ml
ขนาด 10.4 x 10.4 x 13.8 cm

ขวดโหลสุญญากาศพร้อมช้อน 1356

ปริมาตร 1330 ml
ขนาด 12.2 x 12.2 x 15.8 cm

ชุดเซตขวดโหลสูญญากาศ พร้อมช้อน 91356

ปริมาตร 12 ชิ้น 
ขนาด 12.4x12.4x24.6 cm

ขวดโหลสุญญากาศ 8131

ปริมาตร 820 ml
ขนาด 12.2 x 13 x 8.9 cm

ขวดโหลสุญญากาศ 8132

ปริมาตร 1300 ml
ขนาด 12.2 x 13 x 13.7 cm

ขวดโหลสุญญากาศ 8133

ปริมาตร 860 ml
ขนาด 11.3 x 11.3 x 8.9 cm

ขวดโหลสุญญากาศ 8134

ปริมาตร 1380 ml
ขนาด 11.3 x 11.3 x 13.7 cm

ขวดโหลสุญญากาศ 8101

ปริมาตร 580 ml
ขนาด 11.5 x 11.5 x 8.9 cm

ขวดโหลสุญญากาศ 8102

ปริมาตร 920 ml
ขนาด 11.5 x 11.5 x 12.4 cm

ขวดโหลสุญญากาศ 8103

ปริมาตร 1270 ml
ขนาด 11.5 x 11.5 x 16.2 cm

ขวดโหลสุญญากาศ 8104

ปริมาตร 1420 ml
ขนาด 14.2 x 14.2 x 12.5 cm

CONTACT US

บริษัท เจ.ซี.เจ. จำกัด

135/5 หมู่ 3 ซ.กำนันแม้น 18
ถ.เอกชัย แขวงบางขุนเทียน
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร  +662-415-8888
       +662-415-7777

Online:

Email: Online@jcj.co.th 
Tel: +6694-878-8998

Domestic

Email: sales@jcj.co.th
Tel: +6681-615-8886
Line ID: 0816158886

Export

Email: export@jcj.co.th
Tel: +6687-678-8181
Whatapp ID: +66876788181
Line ID: 0876788181

MAP LOCATION