กล่องไมโครเวฟ

แสดง:
เรียงลำดับตาม:
กล่องไมโครเวฟ 1631

ปริมาตร 800 ml
ขนาด 15x15x6.5 cm

กล่องไมโครเวฟ 1632

ปริมาตร 1000 ml
ขนาด 16x16x7 cm

กล่องไมโครเวฟ 1633

ปริมาตร 1200 ml
ขนาด 17x17x7.7 cm

กล่องไมโครเวฟ 1634

ปริมาตร 1400 ml
ขนาด 18x18x8 cm

กล่องไมโครเวฟ 1635

ปริมาตร 700 ml
ขนาด 16.4x14.6x8.3 cm

กล่องไมโครเวฟ 1636

ปริมาตร 900 ml
ขนาด 20.5x18x8.5 cm

กล่องไมโครเวฟ 1637

ปริมาตร 1500 ml
ขนาด 23.5x20.5x11 cm

กล่องไมโครเวฟ 1638

ปริมาตร 900 ml
ขนาด 18.5x18.5x10 cm

กล่องไมโครเวฟ 1639

ปริมาตร 2500 ml
ขนาด 18x26x8.3 cm

กล่องไมโครเวฟ 1640

ปริมาตร 1600 ml
ขนาด 24.5x20x12.4 cm

กล่องไมโครเวฟ 1641

ปริมาตร 500 ml
ขนาด 13x13x7.7 cm

กล่องไมโครเวฟ 1642

ปริมาตร 850 ml
ขนาด 16x16x9 cm

กล่องไมโครเวฟ 1644

ปริมาตร 600 ml
ขนาด 13x13x8 cm

กล่องไมโครเวฟ 1645

ปริมาตร 1000 ml
ขนาด 16x16.5x9 cm

กล่องไมโครเวฟ 4601

ปริมาตร 650 ml
ขนาด 14x15.5x6.5 cm