กล่องล้อเลื่อน

แสดง:
เรียงลำดับตาม:
กล่องล้อเลื่อน 5111

ปริมาตร 15 L
ขนาด 29.5 x 40.4 x 22.5 cm

กล่องล้อเลื่อน 5112

ปริมาตร 25 L
ขนาด 36 x 48.5 x 26.5 cm

กล่องล้อเลื่อน 5113

ปริมาตร 45 L
ขนาด 39.9 x 58.3 x 30 cm

กล่องล้อเลื่อน 5114

ปริมาตร 75 L
ขนาด 45.8 x 67 x 35.5 cm

กล่องล้อเลื่อน 5116

ปริมาตร 50 L
ขนาด 42 x 63 x 30.5 cm

กล่องล้อเลื่อน 5117

ปริมาตร 70 L
ขนาด 42 x 63 x 36.5 cm

กล่องล้อเลื่อน 5119

ปริมาตร 100 L
ขนาด 47.3 x 72.9 x 42.8 cm

กล่องอเนกประสงค์ 5222

ปริมาตร 14 L
ขนาด 28.4 x 42 x 16.6 cm

กล่องอเนกประสงค์ 5223

ปริมาตร 28 L
ขนาด 28.4 x 42 x 32.9 cm

กล่องอเนกประสงค์ 5224

ปริมาตร 28 L
ขนาด 40.9 x 59 x 16.6 cm

กล่องอเนกประสงค์ 5225

ปริมาตร 60 L
ขนาด 40.9 x 59 x 32.8 cm