แสดง:
เรียงลำดับตาม:
กล่องล้อเลื่อน 5111

ปริมาตร 15 L
ขนาด 29.5 x 40.4 x 22.5 cm

กล่องล้อเลื่อน 5112

ปริมาตร 25 L
ขนาด 36 x 48.5 x 26.5 cm

กล่องล้อเลื่อน 5113

ปริมาตร 45 L
ขนาด 39.9 x 58.3 x 30 cm

กล่องล้อเลื่อน 5114

ปริมาตร 75 L
ขนาด 45.8 x 67 x 35.5 cm

กล่องล้อเลื่อน 5116

ปริมาตร 50 L
ขนาด 42 x 63 x 30.5 cm

กล่องล้อเลื่อน 5117

ปริมาตร 70 L
ขนาด 42 x 63 x 36.5 cm

กล่องล้อเลื่อน 5119

ปริมาตร 100 L
ขนาด 47.3 x 72.9 x 42.8 cm

กล่องอเนกประสงค์ 5222

ปริมาตร 14 L
ขนาด 28.4 x 42 x 16.6 cm

กล่องอเนกประสงค์ 5223

ปริมาตร 28 L
ขนาด 28.4 x 42 x 32.9 cm

กล่องอเนกประสงค์ 5224

ปริมาตร 28 L
ขนาด 40.9 x 59 x 16.6 cm

กล่องอเนกประสงค์ 5225

ปริมาตร 60 L
ขนาด 40.9 x 59 x 32.8 cm

CONTACT US

บริษัท เจ.ซี.เจ. จำกัด

135/5 หมู่ 3 ซ.กำนันแม้น 18
ถ.เอกชัย แขวงบางขุนเทียน
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร  +662-415-8888
       +662-415-7777

Online:

Email: Online@jcj.co.th 
Tel: +6694-878-8998

Domestic

Email: sales@jcj.co.th
Tel: +6681-615-8886
Line ID: 0816158886

Export

Email: export@jcj.co.th
Tel: +6687-678-8181
Whatapp ID: +66876788181
Line ID: 0876788181

MAP LOCATION