กล่องล้อเลื่อน

แสดง:
เรียงลำดับตาม:
กล่องอเนกประสงค์ 5222

ปริมาตร 14 L
ขนาด 28.4x42x16.6 cm

กล่องอเนกประสงค์ 5223

ปริมาตร 28 L
ขนาด 28.4x42x32.9 cm

กล่องอเนกประสงค์ 5224

ปริมาตร 28 L
ขนาด 40.9x59x16.6 cm

กล่องอเนกประสงค์ 5225

ปริมาตร 60 L
ขนาด 40.9x59x32.8 cm

กล่องล้อเลื่อน 5116

ปริมาตร 50 L
ขนาด 42x63x30.5 cm

กล่องล้อเลื่อน 5119

ปริมาตร 100 L
ขนาด 47.3x72.9x42.8 cm

กล่องอเนกประสงค์ 5121

ปริมาตร 6 L
ขนาด 19x27.5x15 cm

กล่องอเนกประสงค์ 5122

ปริมาตร 10.5 L
ขนาด 27.5x38.6x14 cm

กล่องอเนกประสงค์ 5123

ปริมาตร 20.5 L
ขนาด 27.5x38.7x26 cm

กล่องล้อเลื่อน 5111

ปริมาตร 15 L
ขนาด 29.5x40.4x22.5 cm

กล่องล้อเลื่อน 5112

ปริมาตร 25 L
ขนาด 36x48.5x26.5 cm

กล่องล้อเลื่อน 5113

ปริมาตร 45 L
ขนาด 42x58x32 cm

กล่องล้อเลื่อน 5114

ปริมาตร 75 L
ขนาด 48.5x67x36 cm

กล่องล้อเลื่อน 5115

ปริมาตร 85 L
ขนาด 48x67x41.5 cm

กล่องล้อเลื่อน 5118

ปริมาตร 30 L
ขนาด 39.2x73.8x16.5 cm